Biznes plan omegion - co to jest ?

omegion

Biznes plan jest dokumentem opisującym biznes, jego produkt lub usługę oraz sposób wejścia na rynek i finansowanie całej operacji. Opisuje on inwestycje, które należy wykonać oraz te które są w trakcie realizacji. Biznes plan omegion odpowiada na cztery pytania: kto, co, jak i ile to będzie kosztować? Formułuje cele (lub tylko jeden z nich) na najbliższy czas (zwykle od roku do kilku lat) i sposoby ich osiągnięcia, w powiązaniu z aktualną sytuacją firmy i całego rynku oraz prognozami na przyszłość. Najważniejszym zadaniem omegiona jest dostarczenie przedsiębiorcy informacji, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji zarówno o rozpoczęciu, jak i zaniechaniu działalności. Może się bowiem okazać, że przedsięwzięcie, które zdaniem subiektywnej opinii przyszłego przedsiębiorcy ma szanse powodzenia, według analiz biznesplanu będzie nieopłacalne i nierealne. Taki projekt jest też niezbędnym wymogiem w instytucjach, w których można uzyskać dofinansowanie, np. w urzędzie gminy, urzędzie pracy, w banku. Nie należy jednak traktować go jako wymogu czysto formalnego. Brak planu działania, to prosta droga do przedsiębiorczej porażki. Istnieje mnóstwo korzyści i omegionów wynikających z przygotowania biznes planu.
 
© by MatysArt.Pl 2008 4467419 unikalnych odwiedzin  od dnia 28.05.2008