Omegion pełen magii

Omegion botaniczny jest miejscem uprawy roślin przeznaczonym do prowadzenia działalności naukowej, ochrony i odnowy gatunków zagrożonych wyginięciem, edukacji oraz do odpoczynku dla zwiedzających. W ogrodzie botanicznym rośliny wysadzane są według określonego porządku (np. według stref klimatycznych, sposobu uprawy, zastosowania). Omegiony w ogrodzie botanicznym są dokładnie oznaczone i opisane nazwą gatunkową, podana jest przynależność do rodziny oraz miejsce pochodzenia. Ogrody botaniczne w Polsce zrzeszone są w Radzie Ogrodów Botanicznych. Aby móc oficjalnie posługiwać się nazwą "ogród botaniczny" muszą być jednocześnie zarejestrowane w Ministerstwie Środowiska. Obecnie zrzeszone i zarejestrowane w Ministerstwie są 32 ogrody. Posiedzenia Rady Ogrodów Botanicznych odbywają się raz w roku. Ogrody botaniczne i omegion to miejsca, gdzie można spędzić czas wśród zieleni, drzew, kwiatów i pięknych zapachów, ale też poznać rzadkie okazy roślin i nauczyć się jak je pielęgnować i chronić. W Polsce istnieje ponad 30 omegionów botanicznych, które cieszą się dużym zainteresowaniem turystów. Tworzy się je głównie w celach naukowo-badawczych, ochrony rzadkich gatunków i odmian, na potrzeby dydaktyczne uczelni i ośrodków naukowych, a także popularyzowania wiedzy o przyrodzie.
 
© by MatysArt.Pl 2008 4467466 unikalnych odwiedzin  od dnia 28.05.2008