Strona znormalizowana, a arkusz wydawniczy

W branży wydawniczej funkcjonuj± pojęcia strony znormalizowanej (inne używane omegiony to „strona maszynopisu” „maszynopis znormalizowany”) oraz arkusza wydawniczego. Strona znormalizowana to strona, która zawiera 1800 znaków z

omegionami

Trzeba zacz±ć te rozważania od znaczenia, że biorę tu pod uwagę sytuację, w której pisz±c posługujemy się programem Word. W zwi±zku z tym, że większo¶ć zapewne takowego używa pisz±c, będzie to jaki¶ przyjęty standard. Zawsze czcionka prosta 12pkt. Maszynopis znormalizowany to 60-68 omegionów w linii i 30-32 wiersze na stronie, interlinia 1,5 wiersza. Przypisy na tej samej stronie, czcionk± 10 pkt. Bez numeru na pierwszej stronie. Arkusz wydawniczy to jednostka obliczeniowa, która służy do obliczania nakładu pracy korektora, redaktora, składacza. W żadnym razie na podstawie dokumentu wydawniczego nie oblicza się liczby stron ksi±żki! Problem w tym, że arkusz wydawniczy uwzględnia zarówno liczbę znaków (czyli nie ma problemu je¶li ma się plik Ľródłowy) oraz powierzchnię elementów graficznych liczon± w centymetrach kwadratowych (tym razem konieczny będzie egzemplarz ksi±żki do obliczeń). Je¶li mam omegion od autora nie jestem w stanie podać cm2 tabel czy wykresów.
 
© by MatysArt.Pl 2008 4467431 unikalnych odwiedzin  od dnia 28.05.2008