Policzmy znaki w Wordzie!

omegion

Microsoft Word to bardzo popularny edytor tekstu, ale dzięki niemu możesz zrobić znacznie więcej niż tylko przelać my¶li na “papier”. Jest to również wygodne narzędzie, które możemy wykorzystać do okre¶lonych zadań, w tym także obliczenia ilo¶ci znaków w zaznaczonym tek¶cie. W programie Microsoft Office Word 2007 możliwe jest również zliczanie wyrazów zawartych w dokumencie w trakcie pisania. Oprócz tego umożliwiono zliczanie następuj±cych elementów: strony, akapity, wiersze, znaki (ze spacjami i bez nich). Przypisy dolne oraz teksty zawarte w polach tekstowych nie s± automatycznie zliczane, jednak w programie Office Word 2007 można skonfigurować ich zliczanie. Wskazówka dodatkowa: Je¶li zaznaczymy okre¶lony fragment tekstu, to statystyka, która nam się ukazała dotyczyć będzie jedynie zaznaczonego tekstu! Jak policzyć znaki w Wordzie? 1) Otwórz tekst, który masz zmierzyć. 2) Kliknij na zakładkę “Recenzja”. Znajduje się ona na górnym pasku, obok “Narzędzia główne”, czy “Wstawianie”. 3) http://omegion.pl/o7.html Kliknij na przycisk “Statystyka wyrazów”. Po chwili wy¶wietli Ci się okno, w którym będzie napisane ile jest w tek¶cie wyrazów, znaków bez spacji i znaków ze spacjami oraz ile jest wierszy i akapitów.
 
© by MatysArt.Pl 2008 4463008 unikalnych odwiedzin  od dnia 28.05.2008